ARAs e-tjänst

Serviceannonser

Ara betjänar även under undantagsförhållandena 17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Läs mer

ARA övergår till digital handläggning av lån och understöd samt digital styrning och övervakning av bostadsbeståndet. I fortsättningen söks alla bidrag och understöd via ARAs e-tjänst.

Via tjänsten kan kunden följa med hur handläggningen av ett ärende framskrider samt skicka meddelanden till ARA och svara på olika begäran om information som kommit från ARA

Tjänstens funktioner tas i bruk stegvis och information om innehållet i tjänsten uppdateras på dessa sidor i takt med att funktionerna börjar användas.

 
 

Energicertifikatregistret

ARA upprätthåller ett register över upprättade energicertifikat och upprättare av energicertifikat. I tjänsten kan man söka upprättade energicertifikat och uppgifter för kvalificerade upprättare av energicertifikat.

Energicertifikatet behövs bl.a. när man ansöker om byggnadstillstånd för nybyggen och då existerande byggnader säljs eller hyrs ut.

Publicerad 11.3.2019 kl. 16.23, uppdaterad 11.3.2019 kl. 16.23