Stöd och bidrag som beviljas av ARA

Statistiken innehåller uppgifter om de stöd och bidrag för boende och byggnad som ARA beviljar årligen. I dessa ingår uppgifter om bl.a. bostädernas antal, användningsändamål och storleken på stöd eller bidrag som beviljats, klassificerat enligt fall och kommun. 

Ytterligare information om de räntestödslån som ARA beviljar samt olika bidragsformer finns i avsnittet Finansiering.

ARAs investeringsunderstöd för specialgrupper 2005-2016
ARAs investeringsunderstöd för specialgrupper 2005-2016
Publicerad 14.4.2015 kl. 13.01, uppdaterad 4.5.2017 kl. 10.31