Bostadsmarknadsöversikt 1/2021: hyresbostäder

Tyngdpunkten i översikten ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare. Uppgifterna baserar sig på information som ARA samlat in av samfund som äger ARA-bostäder. 

Sammanfattning

 • År 2020 fick 46 700 hushåll en vanlig ARA-hyresbostad.
 • År 2021 var 120 000 ansökningar om ARA-bostäder i kraft i hela landet (15.3.2021).
  • Av de sökande var 52 % från huvudstadsregionen.
  • Av de sökande var 61 % enpersonshushåll.
  • Antalet tvåpersonshushåll var 21 %.
  • Mycket brådskande sökande var 24 %.
  • Andelen unga under 25 år som söker ARA-bostad var 21 %.
 • Marknadshyrorna steg långsammare.
 • Det finns en stor efterfråga på ARA-bostäder i de stora städerna.
  • År 2021 hade ingen kommun ett ansträngt läge på hyresmarknaden.
  • 11 kommuner placerade sig i klassen tämligen ansträngt marknadsläge. 
  • Antalet balanserade kommuner var 50.
  • I 91 kommuner förekom ett måttligt överutbud.
  • Antalet kommuner med överutbud var 109.
 • Våren 2021 fanns det sammanlagt 9 286 vanliga ARA-hyresbostäder som stått tomma i minst 2 månader.
 • År 2020 var den genomsnittliga nyttjandegraden för ARA-bostäder i kommunerna 88,3 %.
Stolpdiagram som beskriver hur stora städer och landskapens centralstäder placerar sig i ARA-indexklasser. JJoensuu försköts för första gången från ett balanserat marknadsläge till ett måttligt överutbud. Data bakom figur finns i översiktens tabell 3.
Marknadsläget i stora städer och landskapens centralstäder enligt ARA-index år 2019, 2020 och 2021.
Publicerad 02-07-2021 kl. 11.32, uppdaterad 02-07-2021 kl. 11.32