Bostadsmarknadsöversikt 1/2019: hyresbostäder

Tyngdpunkten i översikten av bostadsmarknaden 1/2019 ligger på en utredning av marknadsläget för kommunernas ARA-hyresbostäder. Hyresmarknaden bedöms med hjälp av ARA-indexet som består av flera olika mätare. Hyrornas utveckling och skillnaderna mellan dem har beaktats i separata siffror i översikten.

Uppgifterna baserar sig på information som ARA samlat in av samfund som äger ARA-bostäder. Ytterligare informaton om ARA-indexet finns på översiktets sidor 13-14.

Sammandrag av översiktet:

  •  År 2018 fick 54 000 hushåll en ARA-hyresbostad. Av dem som fick en bostad var 54 % enpersonshushåll och 25 % tvåpersonershushåll.
    • 9 952 hushåll som fick ARA-bostaden var i huvudstadsregionen.
  • Andelen unga sökande under 25 år var 23 %.
  • Hyresmarknaden är fortsättningsvis mest ansträngd i huvudstadsregionen. Stora skillnader i marknadsläget i kransstäderna.
  • Befolkningsförändringar skapade obalans på bostadsmarknaden. Det förekom överutbud på hyresmarknaden i tre fjärdedelar av kommunerna i Fastlandsfinland.

  • ARA-bostädernas nyttjändegrad och omsättning försämrades. År 2018 var den genomsnittliga nyttjandegraden per kommun för normala ARA-hyresbostäder 89,8 %.
  • Tomma ARA-bostäder fanns 8 900 i mars 2019. Det fanns  Antalet bostäder som varit tomma i över 6 månader var 4 500.
ARA-index 2019 (figur)
Läget av bostadsmarknaden i Finlands kommuner enligt ARA-indexet.
 
 
 
Publicerad 28-08-2019 kl. 16.25, uppdaterad 28-08-2019 kl. 16.29