Närmare information om innehållet i bostadsmarknadsöversikterna

Bostadsmarknadsöversikterna innehåller statistikuppgifter om efterfrågan och utbudet på hyres- och bostadsrättsbostäder samt om hyror och bruksvederlag. En separat översikt publiceras för varje bostadsform. Nedan finns närmare information om innehållet i dem.

Marknadsläget för ARA-hyresbostäder

En gång om året publicerar ARA marknadsläget för ARA-hyresbostäder på bostadsmarknaden i kommunerna i Fastlandsfinland. Uppgifterna består bl.a. av uppgifter om hur många som ansöker om ARA-hyresbostäder, antalet lediga bostäder och uthyrda bostäder, ARA-bostädernas nyttjandegrad och omsättning, antalet tomma bostäder och bostadslöshet. På basen av uppgifterna räknar man ut ett ARA‑index som mäter marknadsläget på hyresmarknaden.

Uppgifterna publiceras i en bostadsmarknadsöversikt som en utredning och kommunspecifik statistikbilaga. Översikten innehåller därtill hyresuppgifter från Statistikcentralen om större städer och en jämförelse av skillnaderna mellan fritt finansierade och ARA-hyror.

Marknadssituationen för bostadsrättsbostäder och deras bruksvederlag

Bostadsmarknadsöversikten för marknadsläget vad gäller bostadsrättsbostäder bygger på objektsspecifika uppgifter som har samlats in från bostadsrättsföreningar. Marknadsläget bedöms utgående från omsättningen på bostadsrättsbostäder samt antalet tomma eller uthyrda bostadsrättsbostäder och hur utvecklingen ser ut för dessa.

Bruksvederlagen för ARA-bostäder jämförs med hyresuppgifter för fritt finansierade och ARA‑hyresbostäder för att reda på om de är rimliga. Det genomsnittliga bruksvederlaget har räknats ut som ett vägt medelvärde av bostadsytan. Bruksvederlaget omfattar inte andra utgifter, t.ex. vattenavgifter.

På basen av uppgifterna räknas ett bostadsrättsindex (s.k. ASO-index) ut som mäter marknadsläget för bostadsrättsbostäder.

 

Publicerad 4.11.2015 kl. 16.32, uppdaterad 11.4.2017 kl. 16.58