Bostadslösa 2020

I november 2020 fanns det 4 341 ensamboende bostadslösa i Finland. Det fanns 201 bostadslösa familjer och par.
Antalet långtidsbostadslösa var 1 054. År 2020 fanns det 850 unga bostadslösa under 25 år.

Läs ytterligare infromation om bostadlösheten från utredningen (länken nedanför bilden).

Bostadslösheten i Finland 1987-2020
Bostadslösa 1987–2020.

Ladda ner utredning 2/2021:

Publicerad 26-03-2021 kl. 16.09, uppdaterad 26-03-2021 kl. 16.09