Bostadslösa 2019

I slutet av år 2019 fanns det 4 600 ensamboende bostadslösa i Finland. Det fanns 264 bostadslösa familjer. Både antalet unga bostadslösa under 25 år och antalet långtidsbostadslösa minskade för första gången till under 1 000 personer. Det fanns bostadslösa i 97 kommuner.

Läs hela utredningen av bostadslösheten i Finland: Ladda ner utredningen "Bostadslösa 2019" (pdf)

Bostadslöshet i Finland 1987-2019.
Bostadslöshet i Finland 1987-2019

Ladda ner utredning 2/2020:

Publicerad 11-03-2020 kl. 16.16, uppdaterad 11-03-2020 kl. 16.14