Bostadslösa 2017

I slutet av 2017 fanns det 7 112 bostadslösa personer i Finland. Sammanlagt 6 615 var ensamboende, och 1 893 av dessa var långtidsbostadslösa. Det fanns 214 bostadslösa familjer.

Bostadslösheten minskade med sammanlagt 331 personer jämfört med föregående år. Antalet ensamboende bostadslösa minskade med 69 personer och långtidsbostadslösa med 154 personer. Antalet bostadslösa familjer minskade med 111 jämfört med 2016.

Bostadslösa i Finland 1987-2017
Antal bostadslösa 1987–2017.
 
 
Publicerad 6.4.2018 kl. 18.20, uppdaterad 6.4.2018 kl. 18.15