Bostadslösa 2016

I slutet av 2016 fanns det i Finland cirka 6 650 ensamboende bostadslösä varav 2 050 var långtidsbostadslösa. Antalet bostadslösa minskade med cirka 140 personer och antalet långtidsbostadslösa med 200 personer jämfört med året innan. Antalet bostadslösa familjer var 325 medan detta antal året innan var 420. Då familjerna räknas med minskade bostadslösheten med cirka 500 personer på ett år. (Utredningen uppdaterad 28.3.2017.)

Bostadslösa 1987–2016
Bostadslösa 1987–2016

Utredning i sin helhet

Publicerad 23.2.2017 kl. 17.00, uppdaterad 29.3.2017 kl. 9.14