Bostadslösa 2015

I slutet av 2015 fanns det i Finland 6 785 ensamboende bostadslösa och 424 bostadslösa familjer. Totalt fanns det 7 898 bostadslösa personer.

Antalet ensamboende bostadslösa minskade med 322 personer och antalet långtidsbostadslösa med 191 personer jämfört med året innan. Antalet bostadslösa familjer var ungefär detsamma som tidigare.

Asunnottomat 2015 (Selvitys 2/2016_ kuvio1)
Antalet bostadslösa i 1987–2015.

Utredning i sin helhet (på finska)

Publicerad 31-03-2016 kl. 17.06, uppdaterad 31-03-2016 kl. 17.06