Bostadslösa 2014

Enligt ARAs bostadslöshetsenkät fanns det 8 316 bostadslösa personer i Finland vid utgången av 2014. De bostadslösa bestod av 7 107 ensamstående personer och 427 familjer med 742 vuxna och 467 barn. I november 2014 fanns 2 443 långtidsbostadslösa personer i hela landet. Antalet ensamstående bostadslösa minskade med 354 personer, men antalet bostadslösa familjer ökade med 10 från året innan. Långtidsbostadslösheten minskade med cirka 100 personer (4 %).

Centrala observationer:

  • det totala antalet bostadslösa minskade
  • antalet bostadslösa familjer ökade
  • invandrarnas bostadslöshet minskade  
  • långtidsbostadslösheten minskade
Asunnottomat 2014, kuvio (sv)
 
Publicerad 27.2.2015 kl. 13.57, uppdaterad 31.7.2015 kl. 10.13