Bostadslösa 2013

Enligt ARAs bostadslöshetsenkät var 7 500 ensamstående personer och 420 familjer i Finland bostadslösa vid utgången av 2013. Antalet ensamstående bostadslösa personer sjönk med 350 och antalet långtidsbostadslösa med omkring 80 personer från ifjol.

År 2013 förekom bostadslöshet i 116 kommuner i Fastlandsfinland. Det föregående året var siffran 157. I relation till antalet invånare har Helsingfors flest bostadslösa, 6,7 personer per tusen invånare. Den relativa bostadslösheten var hög också i Riihimäki, Vanda och Esbo.

Asunnottomat 2013, kuvio (sv)
 
 

 

Publicerad 28-02-2014 kl. 9.35, uppdaterad 31-07-2015 kl. 10.16