Bostadslösa 2012

Enligt ARAs bostadsmarknadsenkät fanns det i slutet av 2012 sammanlagt 7 850 ensamstående bostadslösa personer och 450 bostadslösa familjer i Finland. Antalet ensamstående bostadslösa personer ökade med 300 från året innan (3,7 %). I Helsingfors ökade bostadslösheten med 700 personer, men i resten av landet minskade den med 400 personer. Det förekommer bostadslöshet i 157 kommuner.

Publicerad 27-02-2013 kl. 9.46, uppdaterad 31-07-2015 kl. 10.19