Pris för byggande av bostäder för grupper med särskilda behov

I statistiken ingår uppgifter om byggnadskostnader, anslutningsavgifter, tomtkostnader och anskaffningsvärde för bostadsprojekt för grupper med särskilda behov som har fått delbeslut från ARA. För byggnadskostnaderna uppges medelvärdena €/bostadskvadratmeter och €/bostad, genomsnittet för tolv månader.

Specialgrupperna är indelade i åldringar, handikappade och studerande. Regionindelningen är hela landet,huvudstadsregionen och övriga landet (utom huvudstadsregionen)

Nyaste statistik

Statistiker på finska

Publicerad 30-07-2015 kl. 15.09, uppdaterad 19-03-2020 kl. 12.19