Statistik och utredningar över ARA-produktion

ARA samlar in och publicerar statistik och utredningar över den statsstödda ARA-bostadsproduktionen och ombyggnad. Den här delen samlar dom ihop.

Aktuell situation

Nedan har den färskaste statistiken om ARA-produktionen. Statistiken publiceras månatligen från och med maj.

ARA-tuotanto 2018
Påbörjande av ARA-produktion

ARA-tuotanto (kuviot ja taulukot) (Statistikfigurerna om ARA-produktionen) samlar årsjämförelseuppgifter om mängden ARA-produktion som ska inledas, om reservationer, priset för byggandet, finansieringskälla, räntemarginaler och antalet konkurrensprojekt. Områdesfördelningen utgörs av ARAs tillväxtcentra.

Alkava ARA-tuotanto kasvukeskuksissa (ARA-produktionen i tillväxtcentra) ochinnehåller närmare statistik om reservationer för och påbörjad räntestödd nyproduktion i antal och euro. Tabellerna innehåller även ombyggnadsobjekt och ARAs garantilån. Områdesfördelningen utgörs av de kommuner i Helsingforsregionen som undertecknat MBT‑intentionsavtalet, ARAs övriga tillväxtcentra och övriga landet. Uppgifterna räknas ut kumulativt från och med början av året.

Aktuella statistik (filer på finska)

Övrig statistik om ARA-produktionen

Priset för byggande av normala hyres- och bostadsrättbostäder

Statistik som publiceras månatligen om byggnadskostnaderna för normala hyres- och bostadsrättsbostäder som byggts med statligt stöd. Läs mer

Pris för byggande av bostäder för grupper med särskilda behov

Tre gånger om året publicerar ARA statistikuppgifter om byggnadskostnaderna för bostäder för grupper med särskilda behov. Läs mer

Priset för ombyggnad

Statistiken uppger kostnaderna för ombyggnadsprojekt som ARA finansierar, reparationsgrad samt antalet bostäder för varje tillväxtcentra. Läs mer

Publicerad 31.7.2015 kl. 11.21, uppdaterad 12.2.2019 kl. 16.00