Statistik och utredningar över ARA-produktion

Nedan finns de färskaste statistiker om ARA-produktionen. OBS. Statistiker är publicerad bara på finska.

Bilden nedanför beskriver situationen av ARA-produktion under nuvarande året. Första stolpar (par) representerar hyresbostäder som har finansierat med långvarigt räntestödslån.Efter denna kommer: bostäder för specialgrupper, bostadsrättsbostäder, hyresbostäder finansierat med kortvarigt räntestödslån och sista hyresbostäder finansierat med borgenslån.

ARA-tuotanto 2019
Påbörjande av ARA-produktion i maj 2020 (C) ARA

Statistikfigurernaom ARA-produktion samlar årsjämförelseuppgifter om mängden ARA-produktion som ska inledas, om reservationer, priset för byggandet, finansieringskälla, räntemarginaler och antalet konkurrensprojekt. Områdesfördelningen utgörs av de kommuner i regionerna som har undertecknat MBT‑intentionsavtalet, ARAs övriga tillväxtcentra och övriga landet. Uppgifterna räknas ut kumulativt från och med början av året.

Uppgifter om hela årets ARA-produktion publicerades i ARAs utredningar av ARA-produktion. Gå till Årsutredningar

Aktuella statistik (filer på finska)

Övrig statistik om ARA-produktionen

Priset för byggande av normala hyres- och bostadsrättbostäder

Statistik som publiceras månatligen om byggnadskostnaderna för normala hyres- och bostadsrättsbostäder som byggts med statligt stöd. Läs mer

Pris för byggande av bostäder för grupper med särskilda behov

Tre gånger om året publicerar ARA statistikuppgifter om byggnadskostnaderna för bostäder för grupper med särskilda behov. Läs mer

Priset för ombyggnad

Statistiken uppger kostnaderna för ombyggnadsprojekt som ARA finansierar, reparationsgrad samt antalet bostäder för varje tillväxtcentra. Läs mer

Publicerad 31-07-2015 kl. 11.21, uppdaterad 01-06-2020 kl. 11.42