Förnyelse av boendet 2009–2012 -slutrapport

De viktigaste målsättningarna för projektet Förnyelse av boendet var att främja kommunernas heltäckande planering, förbättra energieffektiviteten och den heltäckande utveckling av bostadsområden samt heltäckande utveckling av ARAs fastighetsbestånd och energieffektivteten i reparationsbyggandet samt att främja projekt som förbättrar livslångt boende genom speciella pilotprojekt.

Genom samarbetsprojekt utvecklade man bl.a. Finlands första energieffektiva lösningar som kan användas som modeller i ARA-produktionen till ett skäligt ARA-pris. Modellösningar med nollenergi och passiv energi förverkligades både i vånings-, rad- och småhus. Bland dem finns hyres- och bostadsrättshus samt bostäder och servicehus avsedda för specialgrupper. Dessutom har både nyproduktions- och reparationsprojekt varit med. Med är även exempel på planering av boende i kommunen, utveckling av fastighetsbeståndet samt verktyg till stöd för beslutsfattandet för dessa planer.

Under projektet konstaterade man att man genom energieffektiva lösningar kan få skäliga boendekostnader. Redan med nuvarande energipriser kan man minska boendekostnaderna under livslängden.

 

Erillisjulk_ASUUloppuraportti_kansi.jpg

Publikations faktum

Författare: red. Satu Lavinen och Kaisa Junkkonen
(Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2013.

ISBN 978-952-11-4195-9 (PDF)

Publicerad 15.7.2013 kl. 10.00, uppdaterad 30.3.2017 kl. 11.27