Boende mitt i vardagen – Hanbok om gemensam utveckling av bostadsnätverk

I handboken presenteras ett nytt sätt att ordna utvecklingsstörda personers boende. I handboken presenteras modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk där utvecklingsstörda personers bostäder ligger på vanliga bostadsområden.

I handboken beskrivs hur kommunerna kan planera bostadsnätverket tillsammans med dem som ska bo där. Förutom de blivande boende deltar även deras anhöriga samt kommunens bostadsväsende, planläggning och socialväsende i den gemensamma utvecklingen av bostadsnätverket. Målet med den gemensamma utvecklingen är att utveckla nya bostadslösningar som överskrider traditionella förvaltningsgränser, möter de blivande boendenas behov och är kostnadseffektiva.

Modellen för gemensam utveckling av bostadsnätverk utvecklades inom projektet Arjen keskiössä (2012–2014) som koordinerades av ARA och Förbundet Utvecklingsstörning. I projektet deltog städerna Åbo, Kotka, Seinäjoki och Lahtis samt Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt, Carea samkommun och Eskoo samkommun för socialservice. Inom kommunernas pilotprojekt utvecklades nya typer av bostadsplanering och lösningar för individuellt boende för utvecklingsstörda personer.

Boende mitt i vardagen -opas, kansiUppgifter om publikationen

Författare: Susanna Hintsala, Jenni Sipilä och Kirsten Sainio

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Lahtis 2015.

ISBN 978-952-11-4528-5 (PDF)

Publicerad 14.4.2015 kl. 12.37, uppdaterad 30.3.2017 kl. 11.22