Utredning av definitionen och statistikföringen av långtidsbostadslöshet

I rapporten redde ut hur kommunerna med intentionsavtal definierar långtidsbostadslöshet samt hur och från vilka källor uppgifterna samlas in. Målet för utredningen var att ta fram rekommendationer för hur man borde precisera definitionen av långtidsbostadslöshet och förbättra uppgifternas enhetlighet.

ARAra_2_2010_kansi.jpgPublikations faktum

Författare: Sari Pitkänen (Sosiaalikehitys Oy)

Publikationens titel på finska:
Selvitys pitkäaikaisasunnottomuuden määrittelystä ja tilastoinnista)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet rapporter 2 | 2010. Lahtis 2010.

ISBN 978-952-11-3769-3 (PDF)
ISSN 1797-5514 (online)

 

Publicerad 30.7.2010 kl. 14.00, uppdaterad 27.3.2017 kl. 17.28