Genomförande av service- och kollektivkvarter för äldre

Föremålet för utredningen är genomförandet av service- och kollektivkvarter i vårt land. Med hjälp av utredningen får man information om service- och kollektivkvarter, i vilka man har kombinerat boende och tjänster för att göra det möjligt för äldre att bo hemma. I utredningen fokuserar man på sex redan existerande eller planerade finländska kvartershelheter som kombinerar boende och tjänster.

Datainsamlingen för utredningen genomfördes i nära samarbete med aktörerna och intressentgrupperna vid service- och kollektivkvarteren. I utredningen granskas följande aspekter vid varje kvarter:

  • Uppgifter om kvarterens boendeformat, invånare och lokaler
  • Kvarterens förvaltning, ägande och ansvarsfrågor för de olika aktörerna
  • Avtalsförvaltning och anskaffningar (inkl. finansieringslösningar)
  • Gemensamma lokaler, verksamhet och förvaltningen av dessa (bl.a. användningen av lokaler och finansiering)
  • Samarbetet mellan kvarterets aktörer och de olika aktörernas ansvar, koordinering av gemensam verksamhet
  • Lärdomar och god praxis

Med hjälp av utredningen kartlades kvarterets aktörers goda och fungerande praxis från de olika aktörernas
synvinklar. I slutet av rapporten samlar man in lärdomar från utvecklingsarbetet med servicekvarteren. Lärdomarna
relaterar till planläggning och markanvändning, den tekniska och funktionella planeringen av kvarteren,
genomförandet av kvarteren och organisering av tjänsterna.

Publikations faktum

 
ARAra 1/2019 -kansi

Författare: Olli Oosi, Marika Koramo och Samuli Sadeoja (Owal Group Oy)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet rapporter 1 | 2019. Lahtis 2019.

ISBN 978-952-11-4830-9 (PDF)
ISSN 1797-5514 (online)

Publicerad 26.2.2019 kl. 16.32, uppdaterad 26.2.2019 kl. 16.32