Handbok om bostads- och grannskapsnätverk

I projektet #påhemvägen utvecklades en modell för bostads- och grann-skapsnätverk, vars grundläggande idé är att bilda nätverk av personer som är i behov av stöd i sitt boende och vars boende ordnas i vanliga bostäder. De boende i nätverket får skräddarsydd hjälp och stöd i sitt hem. De ger varandra och får av varandra också amratstöd. Det viktiga är att de boende i nätverket får använda närtjänster som de är i behov av och får vara en del av sitt grannskap.

Att utveckla och skapa nya boendelösningar kräver långsiktigt och systematiskt arbete. Arbetet kräver ett nytt arbetsgrepp av serviceproduktionen och mod att pröva på något nytt, men framför allt kräver det att man i alla faser är lyhörd för den person som behöver en bostad; hens önskemål om och behov av eget boende.

I den här handboken finns exempel på individuellt skräddarsydda lösningar. I handboken berättas om till exempel:

  • Vad är bostads- och grannskapsnätverk.
  • Vilka alternativen det finns till boende för ungdomar med behov at stöd.
  • Vad är grannarbetet.
  • Hur kan invånarna hjälpa varandra.
  • Vad måste beakta i planering av stödet.
Publikations faktum

Författare: Niina Sillanpää och Susanna Hintsala

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Lahtis 2020.

ISBN 978-952-11-5232-0 (PDF)

Ladda ner publikation:

Publicerad 23-10-2020 kl. 11.56, uppdaterad 26-10-2020 kl. 16.11