Guiden Invånardemokrati en vana

Asukasdemokratia tavaksi taloonGuiden ger invånaren nyttig information om invånardemokrati och om hur invånardemokrati på bästa sätt omsätts i verkligheten.

Guiden är bara på finska.
Publicerad 29.1.2008 kl. 13.00, uppdaterad 30.3.2017 kl. 12.27