Guiden Invånardemokrati

Asukasdemokratia-opas, kansiGuiden är främst avsedd för hyreshusens disponenter, kommunernas bostadstjänstemän samt andra som vill ha mera kunskap om lagen om samförvaltning i hyreshus.

Guiden är bara på finska

Guide

Publicerad 29.1.2008 kl. 15.08, uppdaterad 30.3.2017 kl. 12.33