Guide för val av hyresgäster

 

Guide för val av hyresgäster (kansi) Guide för val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder är ett hjälpmedel för dem som väljer hyresgäster och till dem som övervakar dessa. Guiden innehåller även nyttig information för dem som söker bostad.

Syftet med den här guiden är att främja genomförandet av en gemensam praxis vid val av hyresgäster till och myndighetsövervakning av arava- och räntestödshyresbostäder (ARA-bostäder). I guiden finns också nyttig information om för den som söker bostad om på vilka grunder invånarna väljs.

Guiden uppdateras i samband med författnings- och tolkningsändringar.

 

Uppdaterad 7.5.2019 - Obs! Uppdatering kommer snart
Giltig fr. o. m. 7.5.2019

Ladda ner guiden:

Publicerad 1.7.2018 kl. 15.26, uppdaterad 26.11.2020 kl. 11.59