Guide för hyresbestämning för arava- och räntestödshyresbostäder

Guide för hyresbestämning (kansi)I denna guide behandlas och regleras de begränsningar som gäller hyresbestämningen för ARA-hyresbostäder enligt självkostnadsprincipen. Guiden hänvisar till de lagar som ska iakttas och till ARAs rekommendationer som ska styra den praktiska tillämpningen.

Hyresbostäder som stöds i enlighet med aravalagen och räntestödslagen (ARA-hyresbostäder) omfattas av användnings- och överlåtelse-begränsningar som påverkar valet av hyresgäster, hyresbestämningen och överlåtelse av hyresbostäderna. Begränsningarna ska behålla hyres-bostäderna i uthyrningsanvändning tillräckligt länge, hålla hyreskostnaderna skäliga och se till att bostäderna tilldelas de mest behövande hushållen.

En av de mest centrala begränsningarna är regleringen av hur hyrorna som tas ut av hyresgästerna ska bestämmas.

 

Publicerad 7.5.2019
Giltig fr. o. m. 7.5.2019

Publicerad 12.8.2019 kl. 16.44, uppdaterad 12.8.2019 kl. 16.12