Guide för bestämning av bruksvederlag för bostadsrättsbostäder

Br-guiden 2018 (kansi)Så kallad BR-guiden behandlar och ger anvisningar i frågor som berör innehållet i bruksvederlag och bestämningen av det liksom andra omständigheter i anslutning till bruksvederlag. Guiden gäller endast bruksvederlag för bostadsrättshus som har finansierats med arava- eller räntestödslån.

Syftet med att ge ut guiden utgår ifrån ARAs rätt att styra och övervaka att självkostnadsprincipen tillämpas när det gäller bruksvederlag. Guiden innehåller de förpliktande lagarna och ARAs rekommendationer som styr praxis. Strävan är att guiden också ska öka bostadsrättshavarnas möjligheter att få information.

 

Nyaste version publicerad 7.5.2019
Giltig fr. o. m. 7.5.2019

Publicerad 1.7.2018 kl. 10.19, uppdaterad 12.8.2019 kl. 16.45