Att fungera som ombud – En guide för att ansöka om ARAs understöd för någon annans räkning

I denna guide framgår det vad du ska beakta när du ansöker om understöd för en annan persons räkning. Understöd som man kan ansöka om för någon annans räkning:

  • reparationsunderstöd för äldre och personer med funktionsnedsättning,
  • understöd för besiktning av skicket och planering av ombyggnad,
  • energiunderstöd.

Opas toisen puolesta asiointiin (kansi)

Information om guiden

Publicerat: 21.12.2020
Dnro: ARA-00.01.01-2020-46

Innehållet publiceras också som webbsidan i början av 2021.

Publicerad 21-12-2020 kl. 14.24, uppdaterad 21-12-2020 kl. 14.24