Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet

Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet

Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare, vilka inte i sitt datainnehåll har motsvarande blanketter eller program.

Publicerad 23-03-2022 kl. 9.35, uppdaterad 24-03-2022 kl. 13.50