Telefon- och e-posttjänst för reparationsunderstöd

Telefontjänst om reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer

Telefon: 029 525 0818
Tjänstetider: tisdagar och onsdagar kl. 9–11

Utanför tjänstetider du kan lyssna på en inspelning om understödet.

Betjäning via e-post

Frågor om reparationsunderstöd kan skickas till reparationsunderstödets e-postadress.

E-post: korjausavustus.ara@ara.fi

Utbetalning av understöd

Om du har frågor om utbetalning av understöd, kontakta telefon- och e-posttjänst för utbetalning av reparationsunderstöd.

Publicerad 29-10-2013 kl. 14.55, uppdaterad 07-03-2024 kl. 11.31