Ara ansvarar om utförandet av bostadspolitik

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) är myndigheten som lyder under förvaltningsgren av Miljöministeriet. Ara ansvarar om utförandet av statens bostadspolitik.

Ara beviljar understöd och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ara-bostadsbeståndet. Ara deltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen. Ara också utför tillsynsuppgifter i anslutning till förfarandet för energicertifikat för byggnader samt hanterar informationstjänstuppgifter.

Ara är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som utvecklar och förnyar samt främjar ett ekonomiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser. Pricipen är: varje människa har rätt till ett gott boende.

Publicerad 15-02-2013 kl. 10.14, uppdaterad 05-02-2024 kl. 15.59