En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp

Nyhet 03-04-2020 kl. 10.48

Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.

Coronavirusets ekonomiska påföljder syns tyvärr redan nu i form av permitteringar och uppsägningar av personal. På grund av situationen ökar också betalningssvårigheter för hyror bland hyresgästerna.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) rekommenderar att hyresgästerna kontaktar sin hyresvärd om deras ekonomiska situation har försämrats och det är svårt att betala hyran.

Den boende kan också kontakta sitt eget hyreshusbolag eller kommunens boenderådgivning. Råd kan också begäras av rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning. Den boende kan också utreda möjligheten att ansöka om bostadsbidrag och eventuellt utkomststöd från FPA.

ARA önskar att allmännyttiga samfund och hyreshusbolag under dessa undantagsförhållanden förhåller sig flexibelt till hyresgästernas eventuella svårigheter att betala hyra och gör upp betalningsplaner tillsammans med hyresgästerna. Målet är att trygga hyresgästernas boende under undantagsförhållandena.