Vad är skillnaden mellan ARAs energiunderstöd och NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning? Kan jag ansöka om båda?

Nyhet 06-05-2021 kl. 11.49

Från och med 1.9.2020 kan man hos NTM-centralen i Birkaland ansöka om understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader och byte till en mer hållbar uppvärmningsform. Understödet ingår i regeringens åtgärder för hållbar återhämtning, som har som syfte att påskynda övergången till koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Det energiunderstöd som ARA beviljar och det nya understödet från NTM-centralen i Birkaland avviker något från varandra och har olika mål och grunder för beviljande. Endast ett av understöden kan beviljas för samma åtgärd.

De viktigaste skillnaderna mellan understöden anges nedan.

Energiunderstöd från ARA

 • Understödets syfte: Förbättrar byggnadernas energiprestanda.
 • Understödsbelopp: I understödda kostnader kalkyleras 50 % av kostnaderna som godkänts för understöd för förbättring av energiprestandan per byggnad. Andelen av godkända kostnader varierar per åtgärd mellan 20-100%. Maximibeloppet av understöd är 4 000 eller 6 000 euro per bostad.
  • Beviljas endast om E-talet sjunker tillräckligt mycket.
  • Understöd på över 4 000 euro per bostad är möjligt endast om reparationerna leder till nästan 0-energinivå.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Kalkyl över byggnadsårets E-tal samt beräkningar av reparationernas inverkan på E-talet samt av det nya E-talet.
 • Tidpunkt för när arbetet inleds: Reparationerna får inledas först när understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.
 • Övrigt: Energiunderstödet är även tillgängligt för bostadsaktiebolag och s.k. ARA-samfund. Ansökan om utbetalning av understödet kräver ett officiellt energicertifikat.

NTM-centralens understöd för avstående från oljeuppvärmning

 • Understödets syfte: Uppmuntra småhusägare att avstå från oljeuppvärmning och byta uppvärmningsform.
 • Understödsbelopp: 2 500 euro eller 4 000 euro beroende på det nya uppvärmningssystemet.
 • Utredningar som behövs för ansökan: Plan och kostnadskalkyl.
 • Tidpunkt för när arbetet inleds: Kan beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020.

Ytterligare information om NTM-centralens understöd

Grundläggande information om understödet (ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter) på NTM-centralens webbplats: Gå till NTM-centralens understödssidan

Motivas energirådgivningen för konsumenter betjänar i frågor som gäller tekniska lösningar. Gå till Motivas energirådgivnings kontakter inom landskaper / Energianeuvojat maakunnissa (sidan finns bara på finska)

Kundtjänsten för miljöfrågor ger råd

NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor ger råd i ärenden som gäller understöd:

tfn 029 502 0900 (mån.–fre.  kl. 9–16)
e-post: ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi

Gå till NTM-centralens kundtjänst för miljöfrågor