Sökanvisningar om nya understödformer publiceras snart

Nyhet 23-01-2020 kl. 17.11

År 2020 beviljar ARA nya former av understöd:

  • energiunderstöd för personkunder, husbolag och ARA-samfund: Gå till energiunderstöds sidan
  • understöd för undersökning av byggnaders skick och för planering av grundliga förbättringar
  • reparationsunderstöd för äldreanpassning av arava- och räntestödshyresbostäder

Understödsidor som gäller nya understödformer publiceras på svenska så snart som möjligt och anvisningar publiceras på understödsidor under vecka 5.