Priset för Årets bästa ARA-kvadrater 2020: Tyvene Oy:s service- och seniorhus i Träskända

Nyhet 03-03-2020 kl. 9.28
Tyvene Järvenpää pohjoisesta
Bild av norra sidan av service- och seniorhuset på Myllytie.

 

 

Tyvene Oy:s service- och seniorhus på Träskändas välfärdscampus har belönats med hederspriset Årets Bästa ARA-kvadrater 2020. Träskändas välfärdscampus kombinerar boende- och servicekvarter för äldre och erbjuder mångsidiga boendelösningar och närservice i olika livsskeden som en del av stadens servicenätverk.

Träskändas välfärdscampusprojekt för samman folk i olika åldrar. Kvarterområdet förenar även tillgänglighet och välfärdstjänster. Det ARA-finansierade service- och seniorhuset på Myllytie är hjärtat i området med restaurangutrymmen för hela campusområdet. Platsen har fått 4,9 miljoner euro från ARA som investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov och ett räntestödslån på 10,6 miljoner.

Ingen lämnas ensam

Träskända stads genomförande- och verksamhetskoncept var att utveckla en gemenskaplig, stimulerande och social kvarterhelhet, som även är högklassig för stadsbilden.

En sammanslutning skapades genom en partnerskapssökning där man tillsammans med staden och den projektgrupp som staden sammanställt bollade idéer om hur man i stället för en enskild byggnad kunde genomföra en kvartershelhet som beaktade äldre människor.

Sammanslutningens tävlingsnamnbidrag var ”Ingen lämnas ensam”. Målet med tävlingsbidraget och planeringslösningen var att bilda ett kvarter med bygemenskap och där tävlingsförslagets tema kunde genomföras.

”Förutom bara byggnader och gårdar sökte man även verksamhets- och servicekoncept, alltså idéer, för hur en social miljö, stimulation och service på bästa sätt också skulle beakta äldre människor och stöda deras dagliga välfärd”, beskriver arkitekt Jouni Pohto vid Siren Arkkitehdit Oy projektet.

Från de här utgångspunkterna föddes grundmodellen: ”Service- och seniorhuset på Myllytie har en öppen grundmodell som kombinerar kvarterets invånare och gäster på ett symboliskt sätt”, beskriver Pohto.

”Att ARA stödde projektet har varit en avgörande del för att genomföra Välfärdscampuset. Planerna har utvecklats tillsammans med ARA inom ett gott och konstruktivt samarbete, så att de centrala idéerna för service- och seniorhuset på Myllytie, och därmed även välfärdscampuset, gick att genomföra”, summerar Jouni Pohto.

Olika partner och samarbeten för genomförandet

”Välfärdscampuset är ett av Träskända stads spetsprojekt, som både stöder att locka folk till staden och att få dem stanna kvar”, säger Träskända stads specialsakkunnig, Mari Karsio.

Välfärdscampuset representerar en exemplarisk bostadsplanering där äldre på ett naturligt sätt blir en del av vardagen och livet i ett mångsidigt bostadskvarter. På campusområdet genomförs en modern bygemenskap med mångsidiga tjänster så att invånarna bor och lever bra.

Projektet har framskridit i samarbete med en tväradministrativ arbetsgrupp och stadens pensionärsråd. Flera allmänna evenemang och campuspromenader har hållits inom projektet med projektets aktörer och pensionärsrådet. ARA har varit med i projektet från första stund.

Tyvene Oy med samarbetspartner Diakonissalaitos, Hoiva Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy och byggföretaget Jatke Uusimaa Oy vann tävlingen för partnerskapssökning som ordnades av Träskända stad. Siren Arkkitehdit Oy ansvarade för campusprojektets planläggnings- och arkitektplanering.

Tyvene Järvenpää ilmakuva