Närmare 8 000 nya bostäder med statligt räntestöd och investeringsstöd år 2019

Nyhet 2.3.2020 kl. 15.03

”ARA-produktionen har hållit en stadig grund för byggprojekt under högkonjunkturen som pågår för femte året i rad. Ungefär 20 % av alla påbörjade bostäder var ARA-bostäder”, säger Hannu Ahola, bostadsmarknadsexpert vid ARA.

År 2019 godkände ARA räntestödslån för att bygga 6 000 nya hyresbostäder och 1 400 nya bostadsrättsbostäder. Dessutom beviljades statsborgen för 380 fritt finansierade hyresbostäder. Av de nya bostäderna byggs över 90 procent i tillväxtcentrum. Helsingforsregionens MBT-kommuners andel var 55 procent.

ARA beviljade investeringsunderstöd på 83,0 miljoner euro för grupper med särskilda behov och med finansieringen byggs eller grundligt renoveras sammanlagt 3 000 bostäder. Över hälften av understöden går till bostäder för äldre. Studentbostäder fick understöd på 25 miljoner euro. Med finansieringen bygger man 1 300 nya bostäder och grundligt renoverar 550 gamla bostäder.

LÄS MER: Stöd och bidrag som beviljats av ARA år 2019

Börjande ARA-produktion 2019
Påbörjan ARA-produktion åren 2018 och 2019.