Information om nya understödformer har publicerat

Nyhet 30.1.2020 kl. 12.59

ARA beviljar nya former av understöd från januari 2020. De nya stödformer är också för personkunder,  husbolag och ARA-samfund.

För personkunder beviljas:

För husbolag beviljas:

För ARA-samfund beviljas: