För energiunderstöd behövs goda planer och ett omsorgsfullt genomförande

Nyhet 09-03-2020 kl. 10.48

Det finns vissa krav på att få energiunderstöd och för att kunna genomföra dem behövs goda planer och ett omsorgsfullt genomförande. Projektets slutresultat bekräftas med ett energicertifikat.

När man ansöker om energiunderstöd behövs en kartläggning av byggnadens utgångsläge, en E-talsberäkning samt åtgärdsplaner för att förbättra energieffektiviteten. Det lönar sig att anlita yrkesutbildade personer för att utarbeta dessa.

Man kan ansöka om energiunderstöd för ett objekt endast en gång, så det är skäl att beakta detta när man planerar projekt. Understödet betalas ut på en gång efter att arbetet har utförts och förbättringen av energieffektiviteten har konstaterats. De sökande bör också komma ihåg att åtgärder inte kan inledas efter 1.7.2020 förrän ansökan om energiunderstöd jämte bilagor har lämnats in till ARA. Reparationer som gjorts under övergångsperioden 1.1–30.6.2020 kan understödas när ansökan lämnas in till ARA senast 30.6.2020. Likaså kan planeringskostnader som uppkommit efter 1.10.2019 understödas.

Anvisningar till exempel om hur man gör upp en beräkning för E-talet finns på ARAs webbplats. I beräkningsanvisningen finns exempel på hur E-talet för byggtidpunkten fastställs.
Gå till sidan för beräkningsanvisningar (obs. sidan på finska)

Energiunderstöd eller hushållsavdrag?

Energiunderstöd är ett sätt att få stöd för en energirenovering i hemmet, men det är inte det enda. För renovering är det också möjligt att ansöka om hushållsavdrag. Båda kan dock inte användas för samma åtgärder.

Hushållsavdraget lämpar sig bra särskilt för ägare av småhus för energireparationer som kräver arbetskraft. Husbolag kan inte utnyttja hushållsavdraget vid renoveringar av bostadsaktiebolag. Hushållsavdraget gäller andelen arbete som utförs vid installation av anordningar vid renovering, inte t.ex. tillbehör eller anordningar.

Mer information

Du får mycket nyttig information genom att titta på det webbseminarium som ordnades av Motiva, ARA, Skattebetalarnas Centralförbund och miljöministeriet 27.2.2020. Gå till webbseminariets material på finska (motiva.fi)

Läs också vanliga frågor om understödet: Gå till sidan för frågorna

Information på webbplatsen för understödet: Gå till sidan för energiunderstöd