Bostadslösheten minskade redan för sjunde året i rad

Nyhet 03-03-2020 kl. 12.58

I slutet av år 2019 fanns det i Finland 4 600 ensamboende bostadslösa, vilket är 280 färre än år 2018. Antalet långtidsbostadslösa har minskat från år 2010 med över 3 000 bostadslösa till under tusen år 2019.

Antalet unga bostadslösa under 25 år minskade till under tusen personer. Det fanns 1 190 bostadslösa kvinnor. Andelen bostadslösa kvinnor har ökat under 2000-talet från 17 procent till 26 procent, trots att antalet bostadslösa kvinnor under de senaste åren har minskat.

Av de bostadslösa bor 68 % tillfälligt hos bekanta eller släktingar. Ungefär 16 % av de bostadslösa bor vid härbärgen, boendeinrättningar eller olika anstalter. 16 % av de bostadslösa bodde utomhus, i trapphus eller skyddshärbärgen.

Jämfört med år 2018 har andelen ensamboende bostadslösa minskat i Helsingfors, Esbo, Åbo och Jyväskylä. Ensamboende bostadslösa ökade i Vanda och Tammerfors och Uleåborg. Huvudstadsregionens andel av hela landets bostadslösa var 52 %. Det fanns bostadslösa i 97 kommuner.

Asunnottomuus eri ryhmissä

DIAGRAM. Bostadslösheten inom olika grupper åren 2003–2019.

ARA har publicerat statistik över bostadslösheten sedan år 1987. Uppgifterna baserar sig på kommunernas uppskattningar över bostadslöshet i kommunområdet i mitten av november.