Antalet ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar växte explosionsartat i slutet av året

Nyhet 09-12-2020 kl. 10.10

Under hösten 2020 har ARA tagit emot fler ansökningar om understöd för laddningsinfrastruktur än under hela 2019. Bakom den stora efterfrågan ligger bostadsaktiebolagens bolagsstämmor som skjutits upp på grund av coronaviruset samt regeringens höjning av understödsprocenten som en form av coronaåterhämtning.

På grund av det stora antalet ansökningar räcker anslaget för 2020 inte till för alla ansökningar om understöd som redan inkommit, så en del av ansökningarna kommer att få ett beslut om anslag för 2021. När anslaget för 2020 tar slut överförs ansökningarna automatiskt till 2021 och sökanden behöver inte vidta några särskilda åtgärder. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt.

Höjd understödsprocent gäller endast understöd som beviljas ur anslaget för 2020. Enligt villkoren för anslaget för 2021 förblir understödsprocenten för projekt på basnivå 35 procent. I projekt som uppfyller villkoren för effektivitetsincitamentet är understödet 50 procent.

I budgetförslaget har 5,5 miljoner euro reserverats för understöd för laddningsinfrastruktur 2021.