Långtidsbostadslösheten i Finland minskade ytterligare år 2018

Nyhet 29-04-2019 kl. 14.33

I slutet av 2018 fanns det 5 482 bostadslösa i Finland. Över hälften av Finlands bostadslösa fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framkommer i den undersökning av kommunerna som ARA gör varje år.

Det totala antalet bostadslösa ser ut att ha minskat sedan föregående år (7 112), men det går inte att göra någon exakt jämförelse, eftersom siffrorna för Helsingfors inte är jämförbara med tidigare siffror. Över hälften (55 %) av Finlands bostadslösa finns i huvudstadsregionen. Helsingfors’ andel av de bostadslösa var 38,6 procent.

Majoriteten av de som inte hade någon bostad, 4 882 personer, levde ensamma. Utöver det fanns det sammanlagt 600 personer i bostadslösa familjer och par. Av de bostadslösa familjerna var tre fjärdedelar (77,4 %) familjer med en ensamförsörjare.

Antalet långtidsbostadslösa var 1 162. Långtidsbostadslösheten har nu minskat varje år i tio år i sträck.

I resten av Finland förblev bostadslösheten nästan på samma nivå jämfört med 2017. Antalet bostadslösa ökade dock i Tammerfors, Åbo och Jyväskylä. Bostadslöshet förekom i 99 kommuner.

 
Av ensamma bostadslösa:

  • kvinnor 1 244 (25,5 %)

  • unga under 25 år sammanlagt 1 001 (20,5 %)

  • personer med invandrarbakgrund 1 159 (23,7 %)


Läs utredningen 3/2019: Bostadslösa 2018