Nyheter och pressmeddelande 2017 - nyheter


Publicerad
Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.

23.11.2017
Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt

Miljöministeriet gav ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt. ARA har börjat utreda hur kriterierna kan tillämp...

12.9.2017
En mobilapplikation för självbedömning av tillgängligheten i bostadsvåningshusets gemensamma utrymmen

Med applikationen kan husets disponent, styrelse, aktieägare eller invånare själva bedöma om utomhusområdena och de gemensamma utrymmena där inne är tillgängliga.

27.6.2017
ARAs webbtjänst framskrider

Digitaliseringen av tjänsterna för understödsansökningar, projekthantering samt handledning och tillsyn framskrider. Den första tjänsten som öppnats är ansökningen om understöd för reparationer, hissa...

24.4.2017
ARAs bostadsmarknadsöversikt 1/2017 har utkommit

Var råder det brist på hyresbostäder? Var i Finland råder det däremot överutbud? Är kommunens hyresmarknad i balans eller åtstramad? Detta, och mycket annat, framgår i ARAs översikt av bostadsmarknade...

10.4.2017
Två vinnare i planeringstävlingen för Käräjätörmäs by för flera generationer

Arkitekter från Uleåborg var framgångsrika i planeringstävlingen för att förnya Käräjätörmä-området i Tohloppi.

5.4.2017
Bostadslösheten minskade för femte året i rad

I slutet av 2016 fanns det i Finland 6 700 ensamboende bostadslösa, varav 2 050 var långtidsbostadslösa. Antalet bostadslösa minskade med cirka 100 personer och antalet långtidsbostadslösa med 200 per...

24.2.2017
Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller renovering av över 4 300 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort understödsreserveringar för 75 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 4 321 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanl...

3.2.2017
ARA-objektet Onnelanpolku är Finlands första certifierade passivhöghus

Servicecentret Onnelanpolku är Finlands första certifierade passivhöghus. ARA beviljade projektet utvecklingsbidrag, investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov och räntestödslån.

26.1.2017
Hederspriset Årets Bästa ARA-kvadrater till Generationskvarteret

ARAs hederspris Årets Bästa ARA-kvadrater har tilldelats Generationskvarteret på Busholmen i Helsingfors. Kvarterets koncept framhäver social gemenskap och representerar ett tankesätt som är nytt i Fi...

19.1.2017
Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till ...

14.1.2017