Nyheter och pressmeddelande 2017 - nyheter


Publicerad
Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.

23-11-2017
Nya kriterier för koldioxidsnålt byggande testas i offentliga byggprojekt

Miljöministeriet gav ut en omfattande anvisning och kriterier för koldioxidsnålt byggande. De nya verktygen ska först testas i offentliga byggprojekt. ARA har börjat utreda hur kriterierna kan tillämp...

12-09-2017
En mobilapplikation för självbedömning av tillgängligheten i bostadsvåningshusets gemensamma utrymmen

Med applikationen kan husets disponent, styrelse, aktieägare eller invånare själva bedöma om utomhusområdena och de gemensamma utrymmena där inne är tillgängliga.

27-06-2017
ARAs webbtjänst framskrider

Digitaliseringen av tjänsterna för understödsansökningar, projekthantering samt handledning och tillsyn framskrider. Den första tjänsten som öppnats är ansökningen om understöd för reparationer, hissa...

24-04-2017
ARAs bostadsmarknadsöversikt 1/2017 har utkommit

Var råder det brist på hyresbostäder? Var i Finland råder det däremot överutbud? Är kommunens hyresmarknad i balans eller åtstramad? Detta, och mycket annat, framgår i ARAs översikt av bostadsmarknade...

10-04-2017
Två vinnare i planeringstävlingen för Käräjätörmäs by för flera generationer

Arkitekter från Uleåborg var framgångsrika i planeringstävlingen för att förnya Käräjätörmä-området i Tohloppi.

05-04-2017
Bostadslösheten minskade för femte året i rad

I slutet av 2016 fanns det i Finland 6 700 ensamboende bostadslösa, varav 2 050 var långtidsbostadslösa. Antalet bostadslösa minskade med cirka 100 personer och antalet långtidsbostadslösa med 200 per...

24-02-2017
Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller renovering av över 4 300 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort understödsreserveringar för 75 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 4 321 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanl...

03-02-2017
ARA-objektet Onnelanpolku är Finlands första certifierade passivhöghus

Servicecentret Onnelanpolku är Finlands första certifierade passivhöghus. ARA beviljade projektet utvecklingsbidrag, investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov och räntestödslån.

26-01-2017
Hederspriset Årets Bästa ARA-kvadrater till Generationskvarteret

ARAs hederspris Årets Bästa ARA-kvadrater har tilldelats Generationskvarteret på Busholmen i Helsingfors. Kvarterets koncept framhäver social gemenskap och representerar ett tankesätt som är nytt i Fi...

19-01-2017
Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till ...

14-01-2017