Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

Nyhet 14.1.2017 kl. 13.40

Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Tack vare räntestödsfullmakterna kan ca 9 000 nya bostäder byggas och ca 4 500 bostäder renoveras grundligt. Dessutom fördelas en fullmakt på 285 miljoner euro för borgenslån. Med den kan ca 2 000 nya hyresbostäder byggas.

Av räntestödslånen beviljas sammanlagt 72 procent för produktion av hyresbostäder. Sammanlagt 515 miljoner euro, dvs. 37 procent av den fullmakt som fördelas, anvisas för så kallade normala hyresbostäder och 400 miljoner euro, dvs. 28 procent, anvisas för boende för grupper med särskilda behov.

För s.k. korta hyresbostadslån anvisas en andel på 7 procent av den totala fullmakten, dvs. 100 miljoner euro. Med fullmakten beräknas omkring 630 hyresbostäder kunna byggas.

Mer information
Miljöministeriets pressmeddelande (12.1.2017)