En mobilapplikation för självbedömning av tillgängligheten i bostadsvåningshusets gemensamma utrymmen

Nyhet 27-06-2017 kl. 10.30

ARA har tillsammans med Invalidförbundets Tillgänglighetscenter ESKE och Fastighetsförbundet skapat en mobilapplikation för självbedömning av tillgängligheten i bostadsvåningshus.

Med applikationen kan husets disponent, styrelse, aktieägare eller invånare själva bedöma om utomhusområdena och de gemensamma utrymmena där inne är tillgängliga. Den som använder applikationen, eller utvärderaren, kan använda applikationen för att dela sin tillgänglighetsbedömning med andra invånare. Alla invånare kan även delta i bedömningen samtidigt. Utvärderarna svarar på bedömningsfrågor, jämför sina iakttagelser, sparar mätresultat, tar fotografier och skriver kommentarer. I anteckningen av mätresultaten kan även mobilenhetens interna givare, såsom ljusstyrksmätare och lutningsmätare, användas. Applikationen är gratis att använda men användaren måste registrera sig. Registreringen sker i samband med att utvärderingsobjektet läggs till antingen direkt i applikationen eller på tjänstens webbplats: www.itsearviointi.fi.

Fördelen med en mobilapplikation är att den inte förutsätter en ständig internetanslutning under bedömningen, som även kan utföras i områden med dåliga teleförbindelser. Alla bedömningsresultat och fotografier på objektet sparas först på den mobila enheten och flyttas därifrån över till molnet då enheten är uppkopplad till internet. Bedömningsrapporten skapas utifrån den information som finns lagrade i molntjänsten och står till hjälp för husbolagets tillgänglighetsförbättringar och passar även som bilaga vid ansökan om ARA-tillgänglighetsunderstöd. Applikationen finns för Android- och iOs-enheter (iPhone/iPad) och som webbversion. 

Målet med applikationen är:

  • att ge information om bostadsvåningshusens tillgänglighet,
  • att öka på diskussionen om tillgänglighet och de äldres bostadsförhållanden,
  • att väcka ett behov för en tillgänglighetskartläggning utförd av en yrkesmänniska i bostadsvåningshuset,
  • att fungera som en impuls för tillgänglighetsförbättringar i bostadsvåningshuset och
  • att främja förverkligandet av tillgänglighet i bostadsvåningshus.

Applikationen utnyttjar Invalidförbundets ESKEH-metod vars innehåll har begränsats enligt kortet för självbedömning av fastighetens tillgänglighet.

Applikationen har skapats av programvarubolaget Eventizer Oy som har erfarenheter av både ESKEH-metoden och av granskningsapplikationer för byggbranschen. Applikationen för självbedömningen baserar sig på bolagets Provepad-tjänst (provepad.fi) som kan användas för att skapa enkla mobila granskningsapplikationer för olika branscher.

För närvarande finns applikationen endast på finska.