Bostadslösheten minskade för femte året i rad

Nyhet 24.2.2017 kl. 11.21

I slutet av 2016 fanns det i Finland 6 700 ensamboende bostadslösa, varav 2 050 var långtidsbostadslösa. Antalet bostadslösa minskade med cirka 100 personer och antalet långtidsbostadslösa med 200 personer jämfört med året innan. Antalet bostadslösa familjer var 325, medan detta antal året innan var 420. Antalet ensamstående bostadslösa minskade med 455 personer under året. De här uppgifterna framgår den bostadsmarknadsenkät ARA publicerat.

”Flera års målmedvetet arbete och programmen för att minska bostadslösheten har tydligt gett resultat. Finland är det enda EU-landet där bostadslösheten alltjämt sjunker”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Bostadslöshet förekom i 114 kommuner i Fastlandsfinland. I förhållande till antalet invånare finns det flest bostadslösa i Nyland. I Helsingfors fanns det 6,3 bostadslösa personer per 1 000 invånare. Två tredjedelar av de bostadslösa i Finland finns i huvudstadstrakten och över hälften i Helsingfors.

Bostadslösheten bland de unga minskade och ökade något bland kvinnorna

1 400 unga, under 25-åriga, var bostadslösa, vilket är en minskning med 250 personer från föregående år. Antalet bostadslösa kvinnor ökade däremot med 60 personer och det totala antalet var 1  560. Även långtidsbostadslösheten ökade bland kvinnor och minskade bland de unga.

Av de bostadslösa bor största delen, 82 procent, tillfälligt hos bekanta eller släktingar. Antalet personer som bor på boenden, i boendeinrättningar och olika anstalter minskade till färre än 800 personer, medan det i början av 2000-talet ännu bodde nästan 3 000 bostadslösa personer på dessa ställen. Antalet personer som bor utomhus, i trapphus och i skyddshärbärgen var 430. Detta antal steg för tredje året i rad.

”Tyngdpunkten för att minska på bostadslösheten ligger nu på förebyggandet. Målet är att de problem som leder till bostadslöshet identifieras så tidigt som möjligt, till exempel då personen träffar bostads-, social-, hälsovårds- eller arbetskraftstjänsterna”, konstaterar Tiilikainen.

Invandrarnas bostadslöshet ökade inte

Var fjärde person som var bostadslös in Finland 2016 hade invandrarbakgrund. Tre fjärdedelar av dem var helsingforsare. I Helsingfors minskade antalet bostadslösa med invandrarbakgrund med 100 personer jämfört med 2015. I hela landet minskade detta antal med 60 personer.

År 2016 fick cirka 6 000 personer fler asyl i Finland jämfört med föregående år. Ökningen blev mindre än förväntat, men det antogs öka på efterfrågan på ARA-bostäder och bostadslösheten i stora städer. Enligt ARAs enkät har största delen av de asylsökande som fått uppehållstillstånd skaffat sin bostad på de fria marknaderna, och den ökade invandringen har inte haft en negativ inverkan på huvudstadsregionens bostadsmarknader eller på bostadslösheten. 

Läs hela rapporten:
Bostadslösa 2016

Mer information:
Hanna Dhalmann, tfn. 029 525 0851                                 
Hannu Ahola, tfn. 029 525 0855