ARAs webbtjänst framskrider

Nyhet 24-04-2017 kl. 11.01

Digitaliseringen av tjänsterna för understödsansökningar, projekthantering samt handledning och tillsyn framskrider. Den första tjänsten som öppnats är ansökningen om understöd för reparationer, hissar och tillgänglighets. Under våren 2017 kan alla uppgifter som gäller nya projekt och understödsansökningar samt finansierings- och understödsbeslut skickas elektroniskt.

Från och med början av 2017 flyttades beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. Nu kan reparationsunderstöden ansökas elektroniskt via ARAs webbplats efter identifiering. Tjänsten kan användas för att göra projekt- och understödsansökningar och för att skicka in bilagor till ansökningarna. Reparationsunderstödsansökningar tas även emot i pappersform.

De elektroniska tjänsterna utvidgas under våren

Under våren utvidgas tjänsten så att den kan användas för att söka finansiering för byggprojekt för nybyggnad och ombyggnad samt de tillstånd som behövs i verksamheten. Den sökande kan fylla i blanketterna som gäller byggprojektet på webben och sammanställa materialet som bifogas till ansökan. ARA behandlar ansökningar som skickats in via webbtjänsten online, begär eventuella kompletteringar via tjänsten och fattar beslut elektroniskt.

Även ärenden som gäller styrning och tillsyn av ARA-bostadsbeståndet sköts snart digitalt. I tjänsten kan samfunden lämna in ansökningar, rapportera om de tillsynsuppgifter som ARA bett om, skicka in bokslutsuppgifter och bilagor samt kommunicera med ARAs sakkunniga.

Samfundsanvändarnas identifikation sker i huvudsak med Katso-identifikation. Katso-identifikationen erbjuds av Skatteförvaltningen och är ett sätt för samfund att identifiera sig i myndigheternas elektroniska tjänster. Privatpersoner identifieras med Suomi.fi-identifikation, dvs. till exempel med nätbankskoder.

Till webbtjänsten
Tjänsten finns för närvarande endast på finska.