ARAs bostadsmarknadsöversikt 1/2017 har utkommit

Nyhet 10-04-2017 kl. 15.12

Antalet personer som köar för ARA-bostäder minskade med knappt 4 %, det blir vanligare att bo på hyra men antalet ARA-bostäder minskar. Detta beror på att ARA-bostadsbeståndet minskar och utbudet av fritt finansierade hyresbostäder ökar i huvudstadsregionen och i andra tillväxtcentrum.  Trots allt köade cirka 90 000 hushåll för en ARA-hyresbostad.

Var råder det brist på hyresbostäder? Var i Finland råder det däremot överutbud? Är kommunens hyresmarknad i balans eller åtstramad? Detta, och mycket annat, framgår i ARAs Översikt av bostadsmarknaden 1/2017.