ARA-objektet Onnelanpolku är Finlands första certifierade passivhöghus

Nyhet 26.1.2017 kl. 11.36

Servicecentret Onnelanpolku i Lahtis är först i Finland med att beviljas ett certifikat från tyska Passive House Institute. Certifikatet tilldelas byggnader som uppfyller kriterierna för uppvärmningsenergi, kylning, täthet och förbrukning av primärenergi.

Servicecentret har låtit byggas av stiftelsen Lahden vanhusten asuntosäätiö, och ARA beviljade projektet utvecklingsbidrag, investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov och räntestödslån. Objektet byggdes av Caverion och YIT.

Onnelanpolku är det första stora servicehusprojektet vars energilösning baserar sig på en mångsidig användning av förnybar energi, utmärkt energieffektivitet samt effektivt utnyttjande av gratis energi och minskad energiförlust.

Under den två år långa kontrollperioden uppnådde objektet målen som ställts upp för energiförbrukningen i sin helhet. Erfarenheterna från Onnelanpolku utgör en god grund för planeringen av nya passivhus.

En blick mot framtiden

Utgångspunkten för Onnelanpolku var att renovera betonghöghus som nått åldern där de behövde repareras. Efter att saken övervägts beslöt man sig för nybyggnad, så byggnadsprojektet inleddes med att tre gamla höghus revs och ersattes med ett nytt, ståtligt och mångsidigt servicecenter.

ARAs överdirektör Hannu Rossilahti anser att Onnelanpolku är ett av ARAs viktigaste projekt under de senaste åren. ”Projektet visar upp framsynthet, fördomsfrihet och mod. Det här är ett utmärkt exempel på hur man i ett renoveringsprojekt inte endast bedömer de existerande byggnadernas skick, utan också granskar områdets behov ur ett bredare perspektiv långt in i framtiden.”

”Redan i ett tidigt skede av planeringen strävade man efter att uppnå flera saker på en gång: effektivt utnyttjande av tomten, energieffektiva byggnader, mångsidiga tjänster i det framtida servicecentrets och utnyttjande av smarta egenskaper. Man har dessutom funderat på och åstadkommit tillgänglighet på ett omfattande sätt, inte endast med tanke på den fysiska miljön.” Så här beskrivs projektet av Sanna Mäkinen, verksamhetsledare för stiftelsen Lahden vanhusten asuntosäätiö som genomförde projektet.

”Livstidsboende är den grundläggande tanken med Onnelanpolku: man kan flytta in så länge hälsan är vital och åldras i en aktiv verksamhetsmiljö”, säger Mäkinen.

Onnelanpolku atrium
 
Onnelanpolku fasaden