Nyheter och pressmeddelande 2016 - nyheter


Publicerad
Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen...

10.2.2017
Reserv från ARA för de första projekten med kortvarigt räntestöd

Med dessa lån kan man bygga 20 nya hyreshusobjekt med knappt 1 000 bostäder. Projekten är i huvudsak belägna i huvudstadsregionen.

10.2.2017
Vårdö – boende för alla! ARAs planeringstävling avgjord

Arkitektbyrå AJAK Oy vann tävlingen med sitt bidrag EMI. På delad andra plats kom Arkkitehtuurityöhuone Buenaventura med bidraget Pinus samt Mika Saarikangas och Mikko Siltanen med sitt förslag Hattiv...

16.3.2016
ARAs svar till Sannfinländarnas partifullmäktige

Sannfinländarnas partifullmäktige uttalade sig kraftfullt om ARAs verksamhet och föreslog en nedläggning av ämbetsverket som den främsta lösningen på problemen med boende till skäliga priser. Uttaland...

14.3.2016
ARA står som värd för EFL:s konferens i Helsingfors i maj

ARA och European Federation for Living (EFL) ordnar sin årliga vårkonferens i Helsingfors den 11-13 maj.

1.3.2016
Cirka 8500 nya ARA-bostäder under 2015

Cirka hälften av den påbörjade ARA-nyproduktionen finns i huvudstadsregionen, av de nya hyresbostäderna rentav tre fjärdedelar. Totalt sett låg tyngdpunkten i ARAs produktion på de stora tillväxtcentr...

18.2.2016
Bostadslösheten minskade under 2015

Vid utgången av 2015 fanns det i Finland färre ensamboende bostadslösa och långtidsbostadslösa än året innan. Totalt fanns det 7 898 bostadslösa personer. Två tredjedelar av de bostadslösa i Finland f...

10.2.2016
Utredning: Den största utmaningen för bostadsrättssystemet är förtroendebrist mellan aktörerna

Den största utmaningen inom bostadsrättssystemet är bristen på förtroende mellan aktörerna, visar en färsk utredning från Miljöministeriet. Bostadsrättsinvånarna anser det viktigt att ha möjlighet at...

3.2.2016
Reservering för investeringsunderstöd från ARA för byggande eller reparation av över 4 000 bostäder för grupper med särskilda behov

ARA har gjort understödsreserveringar för 66 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 4 084 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanl...

28.1.2016
Dispositionsplan för räntestöds- och borgenslån under 2016

Räntestödsfullmakter för 1170 miljoner euro och borgenslånefullmakter för 285 miljoner euro har reserverats för statsstödd bostadsproduktion.

15.1.2016