Utredning: Den största utmaningen för bostadsrättssystemet är förtroendebrist mellan aktörerna

Nyhet 3.2.2016 kl. 16.30

Den största utmaningen inom bostadsrättssystemet är bristen på förtroende mellan aktörerna, visar en färsk utredning från Miljöministeriet. Bostadsrättsinvånarna anser det viktigt att ha möjlighet att påverka i synnerhet det egna husets angelägenheter, men de här möjligheterna upplevs i praktiken som svaga. Enligt utredningen uppskattar invånarna framför allt tryggheten vid bostadsrättsboende. Det är också viktigt att boendekostnaderna är skäliga.

Läs mer i miljöministeriets meddelande