Reserv från ARA för de första projekten med kortvarigt räntestöd

Nyhet 10.2.2017 kl. 11.59

ARA gav reserver för räntestödslån för projekt med kortvarigt räntestöd om totalt 159 miljoner euro. Med dessa lån kan man bygga 20 nya hyreshusobjekt med knappt 1 000 bostäder.

Projekten är i huvudsak belägna i huvudstadsregionen och dess närområden: endast på Helsingforsområdet finns 86 procent av projekten. Till Tammerforsregionen kommer två projekt, medan Jyväskylä- och Åboregionen får ett projekt var.

Enligt ARAs preliminära uppskattningar kommer projektens hyra per kvadratmeter att variera mellan 12,14–16,81 euro per månad. De bostadsspecifika hyrorna ligger mellan 516–857 euro.

ARA tog emot 41 ansökningar, och ungefär hälften av projekten blev utan reserv. ARA ger nya reserver för projekt med kortvarigt räntestöd i april 2017.Ansökningar kan lämnas in när som helst.

Projekten som fick reserv (på finska)

Ytterligare information: biträdande direktör Markku Aho, tfn 029 525 0842