Bostadslösheten minskade under 2015

Nyhet 10.2.2016 kl. 12.36

Vid utgången av 2015 fanns det i Finland färre ensamboende bostadslösa och långtidsbostadslösa än året innan. Totalt fanns det 7 898 bostadslösa personer. Två tredjedelar av de bostadslösa i Finland fanns i huvudstadsregionen. De här uppgifterna framgår av ARAs bostadsmarknadsenkät.

Antalet ensamboende bostadslösa var 6 785, vilket är 322 personer färre än året innan. Antalet långtidsbostadslösa minskade med 191 personer. Det fanns 424 familjer utan bostad. Antalet var nästan det samma som tidigare.

Under 2015 förekom bostadslöshet i 114 kommuner i Fastlandsfinland. I förhållande till antalet invånare fanns det flest bostadslösa i Nyland. I Helsingfors fanns det 6,9, i Esbo 2,5 och i Vanda 2,4 bostadslösa per tusen invånare. Två tredjedelar av de bostadslösa i Finland finns i huvudstadsregionen.

Den största gruppen bostadslösa utgörs fortfarande av människor som bor tillfälligt hos bekanta eller släktingar. Den här gruppens andel av alla bostadslösa har också ökat jämfört med året innan. Under 2015 hörde 81 procent av de ensamboende bostadslösa och 73 procent av de långtidsbostadslösa till den här gruppen. Proportionellt sett har dock antalet personer som bor utomhus, i trapphus, skyddshärbärgen eller motsvarande ökat mest (14 %) jämfört med året innan.

Var fjärde bostadslös är invandrare

Bland de bostadslösa som bor ensamma var 27 procent invandrare (Diagram). Antalet bostadslösa invandrare ökade med nästan 400 personer jämfört med 2014. Antalet bostadslösa invandrarfamiljer var dock oförändrat. Invandrarfamiljerna utgör mer än hälften (54 %) av alla bostadslösa familjer.

Under 2015 var nästan var fjärde ensamboende bostadslös under 25 år. En dryg femtedel av de bostadslösa var kvinnor. Antalet unga bostadslösa ökade med två procent och antalet bostadslösa kvinnor minskade med cirka 9 procent jämfört med 2014. Bostadslösheten bland kvinnor fortsatte alltså att sjunka även under 2015. (Diagram)

Det nationella bostadslöshetsarbetet fortsätter under åren 2016–2019 genom åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet som är en fortsättning på programmen för minskning av långtidsbostadslöshet (PAAVO I och II 2008–2015).

Asunnottomuus kohderyhmittäin 2015
Diagram: Bostadslöshet i olika målgrupper under 2015.

 


Läs hela utredningen: Bostadslösa 2015 (på finska)